Reflectit helpt ook jouw bedrijf van een heldere positionering naar een succesvolle profilering, met communicatie als belangrijkste succesfactor!

Praktijk Munay-Ki

Traject Reflectit

Professionaliseringstraject > huisstijl (aanpassen logo + huisstijlsjablonen) | website | animatie
Profileringstraject > communicatieservice op afroep

Communicatie in CoCreatie
Reflectit coördineert en begeleidt de professionaliseringstrajecten voor haar klanten. Daarvoor werken we samen met een professioneel team van specialisten. Het cocreatieteam voor Praktijk Munay-Ki bestond naast Reflectit uit:
> Wendie Huis in ’t Veld van Websiteclub
> Jolanda Damsma van LandJeTekst 
> Raimke van der Beemt-Groothuizen van Raimke.com

Oude spiegelbeeld

Nieuwe spiegelbeeld

Bekijk nieuwe spiegelbeeld